Dagbesteding in Helmond (voor mensen met dementie)

Stichting de Reikende Hand

Stichting de Reikende Hand biedt dagbesteding voor licht dementerende nog thuis wonende ouderen in Helmond en omgeving.

Stichting De Reikende Hand is een burgerinitiatief dat volledig is gestoeld op burgerparticipatie. De Stichting wordt niet gesubsidieerd en werkt niet met indicaties.

De intentie van de dagbesteding is tweeledig: Enerzijds worden mantelzorgers
tijdelijk ontlast, zodat zij hun accu kunnen opladen en daardoor hun zware
taak beter kunnen uitvoeren. Anderzijds kan een actieve dagbesteding de
geest van licht dementerende personen prikkelen en hierdoor het ziekteproces vertragen.
Het dagprogramma is zeer divers en wordt in overleg met onze gasten vastgesteld.

De dagbesteding vindt plaats op locaties die om niet ter beschikking zijn gesteld. De licht dementerende personen, onze gasten, worden begeleid door vrijwilligers die hun werkzaamheden geheel belangeloos en  onbetaald verrichten.
Momenteel bieden wij dagbesteding in Stiphout en Brouwhuis.

Onze potentiële gasten worden bij de Stichting altijd aangemeld via een casemanager van een zorginstelling die contact heeft met de familie van de dementerende persoon. De casemanagers kennen onze werkwijze en kunnen vervolgens inschatten of hun cliënt bij ons past.

Natuurlijk kunt u ook contact opnemen via email: info@stichtingdereikendehand.nl