Doelstelling

De doelstelling van de Stichting is het aanbieden van een dagbesteding aan
licht dementerende, nog thuiswonende, personen.

De intentie van de dagbesteding is tweeledig: Enerzijds worden mantelzorgers
tijdelijk ontlast, zodat zij hun accu kunnen opladen en daardoor hun zware
taak beter kunnen uitvoeren. Anderzijds kan een actieve dagbesteding de
geest van licht dementerende personen prikkelen en hierdoor het ziekteproces vertragen.