Locaties

De stichting streeft er naar om in enkele wijken van Helmond een dagbesteding te realiseren. Dit om de inwoners van Helmond zoveel mogelijk in hun eigen wijk opvang en begeleiding te kunnen bieden. De stichting werkt nauw samen met de casemanagers van de zorginstellingen in de regio Helmond.

Op dit moment zijn er dagbestedingen van de Reikende Hand in: Stiphout en Brouwhuis.