Intake

Zoals reeds vermeld neemt de casemanager van een zorginstelling contact op met de contactpersoon van de Stichting voor aanmelding van een nieuwe gast.
Vaak komt de casemanager samen met de gast (en eventueel familie) een bezoek brengen aan een van onze locaties.

Vóór deelname aan de dagbesteding gaat meestal een van de contactpersonen op huisbezoek voor nadere kennismaking. Tijdens dit bezoek worden gegevens geregistreerd die noodzakelijk zijn voor “geval van nood”. Tevens worden afspraken gemaakt wanneer gestart kan worden en op welke locatie. Indien er nog geen plaats is wordt de nieuwe gast op de wachtlijst geplaatst.
De contactpersoon van de Stichting houdt contact met de toekomstige gast, familie of mantelzorger. Ook de casemanager wordt geïnformeerd over de stand van zaken.

Het is voor potentiële gasten altijd mogelijk om, eventueel samen met hun mantelzorger of casemanager, een bezoek te brengen aan de dagbesteding. Hiervoor dient wel een afspraak gemaakt te worden.

De contactpersoon van de stichting beheert de wachtlijst en wijst in overleg met de locatieverantwoordelijke een beschikbare plaats toe.