de Zorgboog

De Zorgboog is een zorgorganisatie in de grote regio Helmond.

Bij de Zorgboog staat men klaar voor alle generaties. Iedereen, ongeacht leeftijd, kan bij de Zorgboog terecht voor een breed pakket aan diensten in wonen, welzijn en zorg in de regio Zuidoost-Brabant. Daarbij werkt de Zorgboog intensief samen met andere zorgverleners als huisartsen en ziekenhuizen.

Stichting de Reikende Hand heeft een samenwerkingsverband met zorgorganisatie de Zorgboog. De Zorgboog detacheert een professionele zorgverlener op locatie om de zorg voor de WMO en/of WLZ geïndiceerde gast te garanderen.

Begeleiding gasten De Reikende Hand

De Reikende Hand biedt actieve dagbesteding voor personen met een lichte vorm van dementie. Toelating tot de dagbesteding van De Reikende Hand geschiedt uitsluitend na aanmelding door een casemanager van een zorginstelling en een gesprek met de naaste familie/verzorger(s). Bij de gasten van de Reikende hand is al wel een vorm van dementie vastgesteld, maar de persoon heeft nog geen indicatie of zorgzwaartepakket ( ZZP / WLZ ). De Reikende Hand is géén zorginstelling.

Voor meer informatie lees “werkwijze samenwerking” onder het kopje “Zorgboog”.