Beleidsplan

Stichting De Reikende Hand is een burgerinitiatief dat volledig is gestoeld op burgerparticipatie. De Stichting wordt niet gesubsidieerd en werkt niet met P.G.B.’s.

De dagbesteding vindt plaats op locaties die om niet ter beschikking zijn gesteld. De licht dementerende personen, onze gasten, worden begeleid door vrijwilligers die hun werkzaamheden geheel belangeloos en  onbetaald verrichten. Hierdoor blijven de exploitatie kosten beperkt tot de lunchkosten, materiaalkosten voor de diverse activiteiten en kosten kleine uitstapjes. Door de beperkte exploitatiekosten is de eigen bijdrage van de gasten erg laag en wel   € 7,00 per dag. De dagbesteding is hierdoor zeer laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk.

De dagbesteding is ook kleinschalig. Op dit moment vindt de dagbesteding plaats op twee locaties  en het maximaal aantal gasten per locatie is tien tot 12.  De gasten worden begeleid door minimaal vijf vrijwilligers waardoor ze veel aandacht krijgen.

Stichting De Reikende Hand is beslist geen verzorgingstehuis of verpleeginstelling. Onze gasten zijn licht dementerend maar zij kunnen nog aan allerlei groepsactiviteiten deelnemen. Wanneer de dementie verder voortschrijdt, passen de gasten niet meer in onze dagopvang en moet met hun begeleider ( casemanager van een reguliere zorginstelling ) gezocht worden naar een andere oplossing. Wel zijn er uitgebreidere mogelijkheden door de inzet van WMO en samenwerking met de Zorgboog.

Aangezien de locaties zeer huiselijk zijn ingericht, kunnen ze  beschouwd worden als een verlengstuk van de eigen huiskamer. Onze gasten voelen zich hierdoor ook heel snel op hun gemak en komen iedere week graag terug.