Begeleiding

Zoals reeds vermeld worden de gasten bij de activiteiten op de dagbesteding begeleid door vrijwilligers die dit belangeloos en onbetaald doen. Zij hebben veelal ook geen zorg achtergrond, maar hebben wel begrip voor en geduld met onze gasten. Zij krijgen een beperkte “bijscholing “over de aspecten van dementie en in de basisbeginselen van EHBO. Op alle locaties is een vrijwilliger met een zorgachtergrond aanwezig.
(locatie verantwoordelijke)

De Stichting werkt samen met zorgorganisatie de Zorgboog. Zij zetten voor de WMO en/of WLZ geïndiceerde gasten een professionele zorgverlener in. De regie van de dagbesteding blijft echter bij de Reikende Hand. Hiermee zijn de mogelijkheden voor onze gasten verder uitgebreid.