Financieel

De dagbesteding vindt plaats op locaties die om niet ter beschikking zijn gesteld. De licht dementerende personen, onze gasten, worden begeleid door vrijwilligers die hun werkzaamheden geheel belangeloos en  onbetaald verrichten. Hierdoor blijven de exploitatie kosten beperkt tot de lunchkosten, materiaalkosten voor de diverse activiteiten en kosten kleine uitstapjes. Door de beperkte exploitatiekosten is de eigen bijdrage van de gasten erg laag en wel   € 7,00 per dag. De dagbesteding is hierdoor zeer laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk.

De financiën worden per locatie en per groep beheerd door een van de vrijwilligers en driemaandelijks ter verantwoording aan de penningmeester  van de Stichting overhandigd. Deze zorgt ook jaarlijks voor de jaarrekening.