ANBI

Beleidsplan

Stichting De Reikende Hand is een burgerinitiatief dat volledig is gestoeld op burgerparticipatie. De Stichting wordt niet gesubsidieerd en werkt niet met P.G.B.’s.
De dagbesteding vindt plaats op locaties die om niet ter beschikking zijn gesteld. De licht dementerende personen, onze gasten, worden begeleid door vrijwilligers die hun werkzaamheden geheel belangeloos en onbetaald verrichten. Hierdoor blijven de exploitatie kosten beperkt tot de lunchkosten, materiaalkosten voor de diverse activiteiten en kosten kleine uitstapjes. Door de beperkte exploitatiekosten is de eigen bijdrage van de gasten erg laag en wel € 7,00 per dag. De dagbesteding is hierdoor zeer laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk.
De dagbesteding is ook kleinschalig. Op dit moment vindt de dagbesteding plaats op drie locaties (er bestaan plannen voor uitbreiding naar meerdere locaties) en het maximaal aantal gasten per locatie is negen. De gasten worden begeleid door vier vrijwilligers waardoor ze veel aandacht krijgen.
Stichting De Reikende Hand is beslist geen verzorgingstehuis of verpleeginstelling. Onze gasten zijn lichtdementerend maar zij kunnen nog aan allerlei groepsactiviteiten deelnemen. Wanneer de dementie verder voortschrijdt, passen de gasten niet meer in onze dagopvang en moet met hun begeleider (casemanager van een reguliere zorginstelling ) gezocht worden naar een andere oplossing.
Aangezien de locaties zeer huiselijk zijn ingericht, kunnen ze beschouwd worden als een verlengstuk van de eigen huiskamer. Onze gasten voelen zich hierdoor ook heel snel op hun gemak en komen iedere week graag terug.

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting is het aanbieden van een dagbesteding aan licht dementerende, nog thuiswonende, personen.
De intentie van de dagbesteding is tweeledig: Enerzijds worden mantelzorgers tijdelijk ontlast, zodat zij hun accu kunnen opladen en daardoor hun zware taak beter kunnen uitvoeren. Anderzijds kan een actieve dagbesteding de geest van licht dementerende personen prikkelen en hierdoor het ziekteproces vertragen.

Organisatie

De rechtsvorm van De Reikende Hand is: Stichting De statutaire naam is: Stichting De Reikende Hand Statutaire zetel: Helmond
Oprichtingsdatum: 25 april 2012
Het Stichtingsbestuur bestaat uit 5 personen: P.A. Olenroot-van Staden, voorzitter
C.M. van der Linden-Hoens, secretaris M.E.Vermeulen, penningmeester
D.H.M. van der Wey, bestuurslid J. Soerboek, bestuurslid
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant onder KvK nr 55187730 De Stichting is aangemerkt als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling
Internetadres: www.stichtingdereikendehand.nl RSIN/fiscaal nummer ANBI: 851600372

Begeleiding

Zoals reeds vermeld worden de gasten bij de activiteiten op de dagbesteding begeleid door vrijwilligers die dit belangeloos en onbetaald doen. Zij hebben veelal ook geen medische achtergrond, maar hebben wel begrip voor en geduld met onze gasten. Zij krijgen een beperkte “bijscholing “over de aspecten van dementie en in de basisbeginselen van EHBO. Maar nogmaals de Stichting is geen verpleeginrichting of verzorgingstehuis en er worden ook geen medicijnen verstrekt.

Financieel

De dagbesteding vindt plaats op locaties die om niet ter beschikking zijn gesteld. De licht dementerende personen, onze gasten, worden begeleid door vrijwilligers die hun werkzaamheden geheel belangeloos en onbetaald verrichten. Hierdoor blijven de exploitatie kosten beperkt tot de lunchkosten, materiaalkosten voor de diverse activiteiten en kosten kleine uitstapjes. Door de beperkte exploitatiekosten is de eigen bijdrage van de gasten erg laag en wel € 7,00 per dag. De dagbesteding is hierdoor zeer laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk.