Privacy beleid

(Algemene Verordering Gegevensbescherming)

Stichting De Reikende Hand (hierna te noemen SDRH) respecteert uw privacy en leeft de wetgeving op het gebied van privacy na.
In dit privacystatement kunt u in grote lijnen terugvinden waarom wij bepaalde gegevens verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen,
welke rechten u heeft, onder welke voorwaarden wij informatie verstrekken aan u en anderen, hoe u vragen kunt stellen
en hoe u een klacht kunt indienen als u vindt dat wij onzorgvuldig of onrechtmatig met uw persoonsgegevens omgaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken
SDRH verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Naam
– Adres
– Telefoonnummers en e-mailadressen
– Geboortedatum

Persoonsgegevens van onze gasten bewaren we op locatie in een afgesloten kast en zijn alleen beschikbaar voor de verantwoordelijke vrijwilliger (in een noodsituatie).
Het zorgdossier van onze gasten (WMO cliënten) ligt op locatie in een kluis en is alleen beschikbaar voor medewerkers van de Zorgboog.

Waarom we gegevens nodig hebben
We verwerken de persoonsgegevens alleen om in het kader van onze nieuwsbrieven en interne informatieverstrekking u goed van dienst te zijn.

Het verspreiden van foto’s via de website vallen ook onder de privacywet.

Hoe lang we gegevens bewaren
We bewaren uw gegevens zolang u deelneemt aan de dagbesteding, hierna worden alle gegevens vernietigd.

Delen met anderen
Uw gegevens verstrekken we uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Beveiliging
We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@stichtingdereikendehand.nl.

Hyperlinks
SDRH streeft een zorgvuldige selectie na van links. SDRH aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar door middel van een hyperlink of op een andere wijze wordt verwezen.

Virussen
SDRH kan niet garanderen dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks
die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen
of vergelijkbare schadelijke componenten.

Wijzigingen
SDRH behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement, bijvoorbeeld in het kader van veranderende interne of externe omstandigheden. Vanzelfsprekend zal SDRH waar nodig het privacy statement aanpassen aan wetswijzigingen en rechtspraak. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze website bezoekt.

Beschikbaarheid van de website
SDRH kan niet garanderen dat onze website altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is.

Aansprakelijkheid
Voor eventuele fouten, gebreken of onderbrekingen kan SDRH niet aansprakelijk worden gesteld. SDRH is daarnaast niet aansprakelijk voor (de juistheid van) informatie.

Vragen en/of klachten over privacy
Voor vragen en/of klachten over de wijze waarop SDRH omgaat met privacy, kunt u contact opnemen met de secretaris van SDRH.